Advies

Advies op maat


Wij hebben de kennis en ervaring in huis om op elke vraag een passend en klantgericht advies uit te werken / op te stellen. Indien er naar aanleiding de informatie op deze site of door toegezonden informatie blijkt dat er interesse is om duurzame systemen toe te passen, volgt er een vrijblijvend locatie bezoek om te kunnen beoordelen of het zinvol is om te investeren in duurzame toepassingen.

Aansluitend worden de tijdens het locatie bezoek opgenomen technische gegevens en foto’s uitgewerkt tot een specificatie / offerte waarop de klant duidelijk te zien krijgt voor welke toepassingen gekozen is en welke financiële consequenties een en ander met zich meebrengen.

Zodra door de klant besloten wordt om op basis van de specificatie / offerte te kiezen voor de aanschaf en / of volledige installatie van de voorgestelde producten volgt er een schriftelijke opdrachtbevestiging waarin vastgelegd wordt de prijsafspraken en lever- en of montagedatum. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de installatie maken wij gebruik van externe deskundigheid zoals constructieve engineering en energie berekeningen.
Ook kan er assistentie bij subsidie- aanvragen en BTW teruggaaf aanvragen worden gegeven.
Onderstaande fiscale regelingen zijn op dit moment actueel.

Voor ondernemers is dat de EIA-aanvraag (Energie investerings aftrek) Voor meer informatie over de EIA en om deze aan te vragen klik hier. Het Limburgs Energie Fonds (LEF)  Voor meer informatie over de LEF en om deze aan te vragen klik hier Voor meer informatie over de BTW-heffing bij particulieren met zonnepanelen klik hier.


Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.


Heeft u vragen over de diensten die wij leveren of over een product. Neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoon of ons contact formulier.