Installatie

Tijdens de installatie van de systemen wordt er gewerkt volgens  het Cito Zonnekeur, dat wil zeggen wij werken volgens het boek  ‘Zonne- energie Bouwkundige- en installatietechnische richtlijnen  voor zonne- energiesystemen’. Dit certificaat hebben wij in huis.